Privacy beleid

Ons bedrijfsadres is Vlotlaan 111 2681TW Monster
Ons postadres is Leen van der Houwenstraat 13B 3151ML Hoek van Holland
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60882794
Ons B.T.W.-nummer is NL001132255B16

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw emailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

  • uw emailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw emailadres als u dit aan ons communiceert
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

 

Deze informatie wordt gebruikt 

  • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
  • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) 

  • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
  • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.

 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

  • Per email: info@elestilo.nl 
  • Per telefoon: 0174-257045

 

OVER COMMUNICATIE PER EMAIL

Als u in de toekomst geen emails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

OVER COMMUNICATIE PER BRIEF

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, is het mogelijk dat u mailings ontvangt met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

OVER COMMUNICATIE PER TELEFOON

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via het bovengenoemde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neemt u dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neemt u dan contact op met ons bedrijf, op het hierboven vermelde adres.